Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. zpráva

9. 9. 2018
  1. ZPRÁVA PRO RODIČE 10. 9. – 14. 9. 2018

Začíná nám všem už 2. školní týden. Děti se v minulém týdnu seznámily se školním prostředím, poznaly, co jsou vyučovací hodiny a co přestávky. Mnoho věcí a situací bylo pro ně nových. Chci všechny děti moc pochválit, že se každý den opravdu moc snažily a pracovaly s chutí J. V tomto týdnu budeme opět trénovat odložení fyzických potřeb nejlépe na přestávku, pokud dítě něco chce, potřebuje…, tak je nutné se přihlásit, reagování na moje pokyny a rady…Určitě vše brzy společně zvládneme J.

PROBĚHNE:

  • V pátek 14. 9. –  fotografování (během 1. a 2. hodiny). Společně se vyfotíme celá třída a každý prvňáček se bude fotografovat sám v lavici. Domů pak dostanete nabídku sady fotografií.

K VÝUCE:

  • V tomto týdnu už bude platit rozvrh hodin v celém rozsahu, tj. ve středu budeme mít 5 hodin (konec vyučování ve 12, 25 hodin). Snad to zvládneme…
  • Zatím se ještě budeme ráno scházet v šatně a společně chodit do třídy.
  • Děti budou dostávat DÚ každý den (písemný nebo ze čtení). Úkol jim kroužkuji buď v některém z pracovních sešitů, nebo dostanou pracovní list v barevných (nejčastěji oranžových) deskách. DÚ, prosím, podepisujte.
  • Jak jste viděli, děti budu hodnotit motivačními razítky, samolepkami…, tento týden už i známkami.
  • Informace k dalšímu týdnu Vám budu psát na webové stránky naší třídy a vytištěné posílat v bílých deskách nejčastěji v pondělíněkdy ale i v průběhu týdne. Rychlé informace najdete pouze na webu. Prosím tedy o sledování třídních stránek, kontrolování bílých desek a notýsku každý den a podepisování každé zprávy. Děkuji.

Český jazyk (čtení a psaní): Budeme se učit číst genetickou metodou, seznamování s písmeny bude probíhat poměrně rychle (2 – 4 písmena týdně). Zároveň se čtením budeme písmena i psát, ale pouze jeden tvar – velké tiskací písmeno. Tento týden budeme pokračovat v určování první hlásky ve slovech (např. podle vylosovaných obrázků…), děti budou vyhledávat známá písmena na kartách se svými jmény, hláskovat krátká slova…Ke každému novému písmenku dětem budu číst motivační pohádku. Zatím jsme zvládli písmeno A (Á), hráli jsme různé hry, vybarvovali obrázky na pracovních listech a také písmeno A psali. V tomto týdnu si přidáme E, I, Y a O, zároveň také É, Í, Ý a Ó (I a Y se při čtení vyslovují stejně). V pracovním sešitě (PS) dojdeme asi na str. 7. Při čtení písmen bude nutné, aby měly děti pod textem záložku a jednotlivá písmena si ještě navíc ukazovaly prstem.

Každý den trénujeme správné sezení a držení tužky při psaní. Děti se naučily novou básničku, kterou si společně říkáme a procvičujeme ruce před psaním: Ruce, ruce, ručičky, máme pěkné prstíčky. Máme pěkné dlaně, zatleskáme na ně. Začali jsme procvičovat ruku pomocí kresebných uvolňovacích cviků (sešit „s mašinkou“).

Matematika: V minulém týdnu děti počítaly do 5, kolikrát slyšely bouchnout do bubínku, hráli jsme společně různé hry, trénovali pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu… Začali jsme pracovat v PS s kamarády ze Čtyřlístku. V tomto týdnu zvládneme učivo na str. 6 – 9 (počítání do tří). Číslice zatím nepíšeme.

Prvouka: Minulý týden byl ve znamení seznamování se mezi sebou a se školním prostředím, navštívili jsme některé třídy 1. stupně a poznávali starší kamarády. Řešili jsme, co je školní pomůcka a co hračka. V tomto týdnu budeme ještě v tématu škola pokračovat.

 

Přeji Vám krásný druhý školní týden!      

                                                                                             Petra Holubová