Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. zpráva

18. 11. 2018

10. ZPRÁVA 19. 11. – 23. 11. 2018

PROBĚHLO:

  • V úterý 13. 11. – divadlo „Kouzla skřítků“. Představení se všem moc líbilo, děti byly nadšené a spokojené. Po skončení pohádky se každá třída s herci ještě vyfotografovala. Chválím děti za pěkné chování.
  • V minulém týdnu začaly konzultační hodiny. Jsem moc ráda, že jsem Vám mohla děti chválit za školní práci i chování. Budu moc ráda, když tomu tak bude i nadále J. V tomto týdnu budou konzultace ještě pokračovat (v pondělí a ve čtvrtek).
  • V pátek 16. 11. - sázení stromů ve staré třešňové aleji nad hřbitovem – rychlá akce ekotýmu 2. stupně, ke které byli přizváni prvňáčci z 1. A i 1. B jako pomocníci (do poslední chvíle nebylo jisté, zda stromky budou…). Ve spolupráci se staršími žáky si každá první třída zasadila jednu „svoji“ třešeň. Všichni na vlastní kůži zažili, co obnáší zasadit nový strom a kolik je to práce. Na závěr jsme novému stromku popřáli písničkou, ať se mu dobře roste J.

PROBĚHNE:

Přehled akcí, které nás čekají do konce kalendářního roku (podrobné informace ještě postupně dostanete):

  • Středa 5. 12. – oslava Mikuláše na 1. stupni (během dopoledne).
  • Čtvrtek 13. 12. – výlet s 1. A do výrobny svíček a mýdel v Šestajovicích.
  • Pondělí 17. 12. – hudební pořad v sokolovně  - Bubeníci (během dopoledne).
  • Úterý 18. 12. – návštěva divadla Minor se 3. A, pojedeme na představení „Vánoce aneb Příběh o narození“.
  • Úterý 18. 12. odpoledne vánoční akce pro děti, rodiče a všechny přátele naší školy od 15, 30 – 17, 30 hodin – vánoční jarmark školní družiny, výtvarné dílničky pro děti z 1. stupně a další dětské návštěvníky…Všichni jste srdečně zváni!
  • V pátek 21. 12. – během dopoledne vánoční besídka ve třídě (pro děti - poslední školní den před vánočními prázdninami)Vyrobíme si vánoční přání, po slavnostní svačince k nám přijde Ježíšek (děti se mohou mezi sebou podarovat drobnými dárky).

K VÝUCE:

Český jazyk: Naučili jsme se číst a psát písmeno S, tento týden si přidáme CH a Š (dojdeme asi na str. 64). Na každé nové písmenko připravuji dětem speciální PL a čtu jim či vyprávím motivační pohádku. Většina dětí už zvládne samostatně přečíst a napsat popletené věty správně či doplnit chybějící poslední slovo ve větě podle smyslu, za což je moc chválím. Je to už „velká práce“J! Budeme v tomto pokračovat a procvičovat správné pochopení přečteného textu i dalšími cvičeními.

Hodně dětí ve třídě při psaní na tužku hodně tlačí, někteří ji drží stále špatně… Prosím, opravujte je i doma, je potřeba mít na psaní perem ruku lehkou a uvolněnou…

Matematika: Pilně procvičujeme ústně i písemně sčítání a odčítání do 5. Naprostá většina dětí už počítá téměř bezchybně součty a rozdíly a umí dopočítat jednoho sčítance (3 a kolik je 5?...). Při počítání mohou děti zatím používat na pomoc prsty či počítadlo. V tomto týdnu si přidáme dopočítávání menšence či menšitele a zaměříme se na zautomatizování těchto příkladů a počítání v rychlejším tempu. Doma to, prosím, také procvičujte co nejčastěji, je potřeba také u těchto „lehkých“ příkladů odbourat postupně počítání na prstech. V tomto týdnu nás čeká také seznámení s číselnou osou, doplňování do příkladů + a – podle výsledku a souhrnná opakovací práce „Co už umím“. Dojdeme v PS asi na str. 43.

Prvouka: Budeme pokračovat v učivu o rodině. Ve třídě jsme si v kroužku prohlíželi fotografie, když byly děti miminka, což mělo velký úspěch. V PS dojdeme asi na str. 25. Prosím, aby si děti v pátek 23. 11. přinesly do školy svoji nejoblíbenější hračku.

VV, PČ a HV: Pilně pracujeme na výměně podzimní výzdoby třídy za zimní. Naučili jsme se zpívat 1. vánoční koledu – Stojí vrba košatá.

Přeji Vám krásný týden!                         Petra Holubová