Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. zpráva

25. 11. 2018

11. ZPRÁVA 26. 11. – 30. 11. 2018

PROBĚHLO:

  • Konzultační hodiny k prospěchu a chování k 1. čtvrtletí, v rámci kterých jsem mluvila individuálně se všemi z Vás. Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci. Moc mě těší, že děti chodí do školy rády. Doufám, že jim to vydrží co nejdéle J.

PROBĚHNE:

  • Pokud by někdo z Vás chtěl dětem koupit nějaký dárek pod třídní stromeček, byla bych moc ráda za libovolnou hru vhodnou na přestávku, knížku na čtení do třídní knihovničky…, případně uvítám jakýkoliv nápad i z Vaší strany. Předem moc za děti děkuji.

K VÝUCE:

  • Vybrala jsem si od dětí notýsky na dopsání nových známek. Zpět je dostanou ve středu.

Český jazyk: Minulý týden jsme pilně četli a hodně procvičovali práci s textem a jeho správné pochopení. Většina dětí se už v něm dobře orientuje a umí ústně i krátce písemně odpovídat na otázky. Některým pomáhám. Všichni se ale snaží pracovat co nejlépe, což mě velmi těší. Také skoro všichni už zvládnou doplnit do věty poslední slovo podle smyslu a daří se jim i zapsat správně popletené věty. Přidat musí ale někteří v pečlivosti psaní, písmena by už měla být stejně vysoká, psaná na lince, připomínat stále musím všem kontrolu před odevzdáváním práce… V tomto týdnu v PS dokončíme stránky za písmenem Š a přidáme si Ř (dojdeme asi na str. 70).

V sešitě „s mašinkou“, kde trénujeme uvolnění ruky kresebnými cviky, jsme došli už k přesnějším částem psacích písmen. Trénujeme různé kličky, čárky, obloučky…. Nejprve daný cvik nacvičíme na smazávací tabulku nebo na papír, pak teprve pracujeme tužkou do sešitu.

Od tohoto týdne začneme psát častěji diktáty krátkých známých slov do nového sešitu na ČJ.  Protože s nimi mají některé děti potíže, budu jejich znění od příštího týdne dávat s předstihem na naše třídní stránky do nové rubriky „Diktáty a kontrolní práce“, abyste je s dětmi mohli vyzkoušet a nacvičit podle potřeby předem doma. Diktáty v tomto týdnu – diktát č. 1: KOČKA, JELEN, RAK, ZAJÍC, ČÁP, KAPR. Diktát č. 2: MÍČ, KOLÁČ, BOTA, ČOČKA, RAJČE, PÓREK.

Matematika: Téměř všechny děti umí dobře sčítat do 5. Někteří ale minulý týden poprvé poznali neúspěch, nešly jim příklady, kde se počítal ne součet, ale jeden ze sčítanců = dočítání (např. 2 + .  =  5). Velký problém měli někteří také s počítáním příkladů s malou změnou, tj. změnou pouze v pořadí znamének (.  = 1 + 3 nebo 5 = 2 + .). Začali jsme u odčítání i typ příkladů, ve kterých chybí menšenec, nebo menšitel. U někoho se ukázaly slzy a zoufalství, u někoho převládl vztek, někomu to šlo hravě… Nakonec to ale zvládli všichni J! U počítání je tedy potřeba nyní více přemýšlet (nepracovat pouze mechanicky), více se na práci soustředit a také si doplněná čísla kontrolovat. V tomto týdnu budeme všechny typy příkladů na + a – do 5 pilně procvičovat, v pátek si napíšeme kontrolní práci na známku, abych viděla, co komu konkrétně jde či nejde. V PS si přidáme číslo 6, naučíme se psát číslici 6, čeká nás porovnávání čísel do 6 a orientace v číselné řadě 0 – 6. V PS budeme pracovat na str. 43 – 46.

Prvouka: V pátek si děti přinesly do školy své nejoblíbenější hračky. Představily je ostatním a všechny přestávky si s nimi radostně hrályJ. V tomto týdnu dokončíme učivo o rodině a začneme si povídat o zimě, zimních měsících a změnách v přírodě (dojdeme asi na str. 30).

HV, VV a PČ: Naučili jsme se už dvě vánoční koledy – Stojí vrba košatá a Při Vánoci. Tento týden se k nim doprovodíme i na Orffovy nástroje a naučíme se koledy další. Děti si vyrobily veselé sněhuláky se svým jménem.

 Přeji Vám krásný předadventní týden!                               Petra Holubová