Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. zpráva

2. 12. 2018

12. ZPRÁVA 3. 12. – 7. 12. 2018

PROBĚHNE:

  • Ve středu 5. 12.  –  během dopoledne oslava Mikuláše. Ve třídě budeme mít nebeskou a pekelnou návštěvu, která všem hodným školákům nadělí ovoce a sladkosti. Jak to dopadne, Vám napíši v příští zprávě…J. V žádném případě ale nechceme děti strašit, přijdou k nám, jak je na 1. stupni dlouholetá tradice, páťáci prvňáčkům pro radost. Ve středu 5. 12. nedám dětem žádný DÚ, abyste si v klidu mohli užít Mikuláše i doma.
  • Další akce do konce kalendářního roku – viz minulá zpráva, v příští zprávě najdete i podrobné informace.

K VÝUCE:

  • Prosím o každodenní kontrolování stavu penálů a pomůcek, množí se nám ve třídě zapomínání. Chtějte po dětech, aby si udržovaly pořádek v tašce a v penálu. Tím, že mnozí stále něco hledají nebo jim chybí ořezaná tužka, guma, nůžky, fixa na tabulku…, nás dost zdržují. Děkuji.

Český jazyk: Naučili jsme se číst a psát písmeno Ř a nová slova s ním, tento týden si přidáme Ž a začneme číst slova s DI, TI, NI (dojdeme asi na str. 75).  Postup při hláskování slov s těmito skupinami: DIVADLO – hláskujeme tak, jak vyslovujeme, tj. Ď – I – V – A – D – L – O, pak dohromady DIVADLO, TICHO – Ť – I – CH – O, KONÍK – K – O – Ň – Í – K… Některým dětem to půjde hned, pro některé to bude „oříšek“ a budou potřebovat časté procvičování. Budeme pokračovat v diktátech do nového bílého sešitu.

Diktát č. 3: ÁJA, KUBÍK, MARTA, DÁDA, TOMÁŠ, ČENDA.

Diktát č. 4: KÁVA, MLÉKO, CHLEBA, ČAJ, HRÁCH, ŠUNKA, SALÁT.

 V pátek 7. 12. dostanou děti za DÚ na úterý 11. 12. číst (doporučuji alespoň třikrát) v čítance str. 11 „Pohádku o zlobivé holčičce“, k ní budou mít i PL na trénování pochopení textu. Tentokrát jim ho dám už v pátek, přičemž v pondělí už další úkol nebudu zadávat, aby měly děti dostatek času na jeho vypracování.

V sešitě na psaní („s mašinkou“) trénujeme části psacích písmen, zatím jsme zvládli horní a dolní kličku. Pro většinu dětí je to dost náročné a dává jim to pořádně „zabrat“. Jsou ale také děti, kterým to jde velmi dobře. Pokud mají děti ze psaní DÚ, doporučuji tvary natrénovat předem na papír, případně dětem narýsovat pomocné linky apod.

Matematika: Minulý týden jsme si rozšířili číselný obor o šestku, děti se ji naučily psát a začali jsme porovnávat čísla a doplňovat číselnou řadu 0 – 6. V pátek jsme psali kontrolní práci ze všech typů příkladů na sčítání a odčítání v oboru 0 – 5. Většina dětí práci zvládla výborně, nebo s minimem chyb, několik dětí musí některé typy příkladů (hlavně  . – 1 = 1, 3 =  3 - . ) ještě trénovat. V tomto týdnu pošlu práci na ukázku domů, abyste viděli, jak Vaše dítě dopadlo a také k opravě případných chyb. V tomto týdnu budeme číslo 6 rozkládat a začneme sčítat a odčítat v oboru 0 – 6. Zaměříme se i na počítání řetězů a řešení slovních úloh. Tento týden si děti také zahrají na učitele a zkusí si v příkladech s výsledky opravovat chyby. V PS dojdeme asi na str. 51. V hodinách používám stále častěji kromě PS i PL a další materiály na procvičování učiva. Protože mezi dětmi začínají být rozdíly, chystám rychlejším dětem také náročnější práci navíc.

Prvouka: Minulý týden jsme zakončili učivo o rodině a domovu a začali jsme si povídat o zimě, o zimním počasí, měsících a oslavě Mikuláše. V tomto týdnu se děti dozví něco o přírodě v zimě, o rostlinách a zvířatech…Připomeneme si také některé vánoční zvyky (dojdeme asi na str. 33).

HV, VV, PČ: Zpíváme (přidali jsme si koledu Den přeslavný), kreslíme, malujeme, tvoříme, zdobíme…na advent a Vánoce. Od minulého týdne máme ve třídě celé „peklo“, papíroví čerti se dětem moc povedli.

Přeji Vám krásný začátek adventu!                    Petra Holubová