Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. zpráva

2. 1. 2019

15. ZPRÁVA 3. 1. – 11. 1. 2019

PROBĚHLO – v předvánočním týdnu:

 • Návštěva divadla Minor. Představení „Vánoce aneb Příběh o narození“ se nám moc líbilo, není divu, že je v repertoáru už řadu let. Díky tomu, že jsme jeli objednaným autobusem, měly také děti dostatek času pohrát si na vnitřním divadelním hřišti.
 • Předvánoční odpoledne ve škole s jarmarkem školní družiny a výtvarnými dílnami pro děti a rodiče, kdy jste mnozí zavítali i do naší třídy a prohlédli si spolu s dětmi adventní a vánoční výzdobu a tvoření svých dětí.
 • Poslední školní den před Vánocemi, vánoční besídku, jsme si opravdu vánočně užili. Děti pro Vás dokončily vánoční přání, velmi se snažily, moc mě potěšily, co už dokázaly napsat a jak si na práci dávaly záležet. Následovala slavnostní svačina se společným přípitkem a rozdávání dárků pro kamarády i pro třídu, které děti už dlouho netrpělivě okukovaly pod stromečkem. K dobré náladě přispěla i vánoční tombola, kdy si každý vytáhl ještě jeden dárek – překvapení. Také jsme si zazpívali koledy, které jsme se společně naučili. Sešlo se nám i hodně společných dárků pro třídu. Děkuji Vám, kteří jste nám přispěli penězi či koupili pěkné hry na přestávku, v tomto týdnu je hned vyzkoušíme J.

PROBĚHNE:

 • V pondělí 7. 1. – během dopoledne procházka do vranského kostela na tradiční „Tříkrálové setkání“ (prohlídka kostela, jesliček, zpívání koled s některými třídami 1. stupně). Tento den se bude hodit teplé oblečení.
 • V posledním lednovém týdnu odpolední třídní akce za účasti i Vás rodičů – „Pasování na čtenáře“ (datum a čas ještě upřesním).
 • V úterý 29. 1. – návštěva kina v Modřanech (spolu s 1. stupněm).

K VÝUCE:

 • Děti si mohou opět přinést zpět polštářky. Děkuji za vyprání.
 • V průběhu týdne dostanou děti do desek zimní básničky na krátké vystoupení na akci „Pasování na čtenáře“. Budeme je ve škole každý den procvičovat, prosím ale i Vás o pomoc, aby si básničky děti doma také trénovaly a naučily nazpaměť. Předem děkuji za spolupráci.
 • DÚ na víkend (na úterý 8. 1.) – čtení dalšího článku z čítanky str. 15 a 16. K němu dostanou v oranžových deskách PL na trénování pochopení textu.
 • V pátek 4. 1. si vyberu notýsky k dopsání známek a hodnocení, děti je dostanou zpět v průběhu příštího týdne.
 • Od úterý 8. 1. raději připomínám pravidelné dělené vyučování.

Český jazyk: Teď na začátku ledna budeme ještě procvičovat čtení a psaní slov se skupinami DI, TI a NI, DĚ, TĚ a NĚ. Zopakujeme si psaní a čtení Ď, Ť a Ň a budeme trénovat čtení a psaní slov se skupinami BĚ, PĚ, VĚ a MĚ. Raději ještě jednou správný postup čtení: např. VĚRA – hláskujeme V – J – E – R – A, PĚNA – hláskujeme P – J – E – N – A … MĚSTO – hláskujeme nahlas opět to, co vyslovujeme: M – Ň – E – S – T – O…Postupně se začneme seznamovat s písmeny malé tiskací abecedy. Tato písmena budeme ale pouze číst (psát budeme stále velkými tiskacími písmeny). Děti dostanou 2. díl pracovního sešitu, kde je ale přechod na malá tiskací písmena řešen velmi stručně, proto budu pro děti připravovat navíc speciální pracovní listy a kopírovat jiné materiály na osvojení nových písmen. Děti je budou nosit i domů v barevných deskách.

Psaní: Zopakujeme si na PL některé uvolňovací cviky a procvičíme části psacích písmen. Děti dostanou závěrečný PL „ malou zkoušku psaní“. Pokud se jim povede a zvládnou ji, místo tužky už začnou psát perem (viz minulá zpráva) – asi od čtvrtka 10. 1. Dostanou také 1. díl ze tří písanek, kde nás čeká nácvik psaní psacího písma.

Napíšeme si také na známku 2 diktáty známých slov (příští týden ve středu a v pátek). Jejich znění najdete na tř. stránkách v rubrice „Diktáty a kontrolní práce“.

Matematika: Budeme opakovat a procvičovat sčítání a odčítání do 7 a řešení slovních úloh. Téměř všem jde správně vypočítat součet nebo rozdíl, je ale potřeba procvičovat i doma příklady typu 4 + _ = 7 a hlavně _ -  3 = 4… V těchto příkladech někteří poměrně často chybují, někdy ale také pouze proto, že si práci po sobě vůbec nezkontrolují. Veďte je tedy, prosím, i doma k pečlivé kontrole svojí práce. Děti by měly také postupně počítat rychle, bez používání prstů a výpočty si co nejvíce zautomatizovat. Počítání v oboru 0 – 7 už budu od příštího týdne známkovat i do notýsku. V PS dojdeme asi na str. 59.

Prvouka: Budeme se věnovat ročnímu období zimě a zimním sportům. Povídat si budeme o přikrmování lesních zvířat a ptactva (PS str. 35 – 37).

TV: Budeme samozřejmě chodit cvičit do sokolovny, ale pokud by napadlo větší množství sněhu, šli bychom si ho v době tělocviku užít (bobovat, stavět sněhuláka…). Sledujte tedy naše třídní webové stránky, kam bych aktuální informaci k TV, pokud napadne sníh, příp. v neděli psala.

Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody!           Petra Holubová