Jdi na obsah Jdi na menu
 


16.zpráva

13. 1. 2019

16. ZPRÁVA 14. 1. – 18. 1. 2019

PROBĚHLO:

  • V některých třídách se bohužel opět objevily vši, proto jste dostali v pátek domů informační list. Prosím obratem o zaslání potvrzení, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. I nadále však prosím o častou, pravidelnou a pečlivou kontrolu vlasů dětí. Děkuji.
  • Od 7. 1. máme ve třídě novou paní asistentku Katku Rauschertovou. Bude v naší třídě spolu se mnou pomáhat dětem, které to budou potřebovat a doprovázet nás na různé akce. Zatím jsme si společně užili 1. seznamovací týden, myslím, ke spokojenosti všech. Moc jí přeji, ať se jí v naší třídě líbí.
  • V pondělí 7. 1. – „Tříkrálové setkání v kostele“, při kterém jsme si mohli prohlédnout vranský kostelíček a starobylé jesličky. Také jsme si za doprovodu varhan zazpívali či poslechli několik známých koled.
  • Děti přišly po Vánocích radostné a plné dojmů nejen z pěkných dárků. Potěšilo mě, že se téměř všichni do školy těšili a bylo to na nich i vidět. Ještě jednou Vám chci moc poděkovat za nové hry do třídy, které dětem zpestřují velkou přestávku.

PROBĚHNE:

  • V úterý 29. 1. – návštěva kina v Modřanech. Cena (vstupenka a vlak) – 100 Kč.
  • Ve středu 30. 1. od 17 hodin – „ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“ v naší třídě. Všichni jste srdečně zváni. Připravujeme pro Vás krátké vystoupení a děti slavnostně dostanou malé ocenění, že už patří mezi čtenáře. Ráda bych jim k této příležitosti koupila knížku, kterou by na akci všichni dostali. Prosím Vás o finanční příspěvek 200 Kč. Knížky koupím různé, aby si je děti případně mohly vyměnit (pokud se náhodou strefím do knížky, kterou už mají) nebo po přečtení mezi sebou půjčovat. V bílých deskách mi, prosím, zakroužkujte, zda chcete, aby Vaše dítě dostalo knížku:
  1. psanou velkými tiskacími písmeny (hůlkovým písmem).
  2. psanou malými tiskacími písmeny.

Pokud mohu poprosit, posílejte, prosím, peníze na obě akce (300 Kč) najednou do 25. 1.

K VÝUCE:

  • Prosím o zkontrolování a doplnění penálu a dalších pomůcek. Děti by měly mít každý den: 2 pera (nebo 1 pero a náhradní náplň), 2 ořezané tužky (ne malé „špačky“), ořezané pastelky, gumu, nůžky, lepidlo v tyčince a 2 fixy na tabulku. Hodí se i ořezávátko a základní fixy.
  • Na 2. díly PS na ČJ a M přendáme obaly A4 z 1. dílů, pokud PS nebyly obalené, prosím a o jejich obalení. Děti budou také potřebovat 4 obaly na malé sešity A5, které už používáme nebo si v lednu zavedeme: Diktáty, Písanka, ČJ – procvičování učiva a M – procvičování učiva). Děkuji za spolupráci.

Český jazyk: Minulý týden jsme opakovali a procvičovali čtení slov se skupinami DI, TI a NI, DĚ, TĚ a NĚ. Dále i BĚ, PĚ, VĚ, MĚ a FĚ. Tím, že se liší počet písmen při čtení a psaní je to pro děti opravdu hodně těžké, budeme to i nadále procvičovat. Prosím ale i Vás o pilné trénování čtení i doma. Podrobný popis jsem napsala v minulých zprávách. Doporučuji chvilku číst každý den i z vlastní knížky. Od minulého týdne jsme se začali seznamovat s malými tiskacími písmeny. V tomto týdnu děti dostanou také 2. díl PS, který začíná právě přechodem na malá tiskací písmena (ten je zde ale velmi krátký a nedostačující). Zatím pracujeme na PL, které dětem zakládám do nových červených desek na ČJ.

DÚ na další víkend (z pátku na úterý 22. 1.): číst v čítance str19 a 20 článek „Zaječí škola“ a vypracovat PL na pochopení textu. Chválím všechny děti za pěkné čtení DÚ na prázdniny, mnozí už natrénovaný text přečtou opravdu výborně, několik dětí už úplně plynule bez hláskování. Zatím ale stále platí: krátká slova číst plynule už bez hláskování, delší nadále nahlas hláskovat.

Psaní: Minulý týden byl jednoznačně ve znamení psaní perem. Psali jsme „Malou zkoušku psaní“, kterou zvládli někteří hravě, někteří, jak se říká, „s odřenýma ušima“. Nakonec si ale všichni možnost psát perem zasloužili. Všechny děti moc chválím za velkou snahu J! Perem píšeme v písance, v dalších sešitech a na PL z ČJ si mohou děti svobodně vybrat mezi tužkou a perem, než si na pero přivyknou.

 Do písanky budeme psát pouze psacím písmen. Pokud bude na začátku řádku předepsané písmeno tiskací, bude se jednat o tzv. „přepis“ – z tiskacího písmena do psacího. „Opis“ bude zase z psacího písma do psacího. Zatím jsme zvládli napsat psací e, v tomto týdnu si přidáme l, t, s a š (dojdeme na str. 5).

Děti už zvládnou napsat velkými tiskacími písmeny spoustu věcí. Většina umí napsat slova a krátké věty bez chyby. Někteří ale začali „škrábat“, nepíší znaménka nad písmeny…(viz u některých DÚ na ván. prázdniny L). V tomto období by děti měly: napsat bez chyb písmena, slova a krátké věty, psát pečlivě a dodržovat správný tvar, výšku a sklon písmen a číslic, znaménko psát ihned po napsání příslušného písmene (ne až po napsání celého slova), po napsání slova, věty…si vše v klidu zkontrolovat a případně opravit chyby. Prosím, chtějte to po nich i doma.

Matematika: Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 7, někomu to jde výborně, někdo s příklady bojuje. Čím dál více se projevují rozdíly mezi dětmi, proto se snažím dávat rychlejším a šikovnějším dětem práci navíc. Zde chci ale opět upozornit na zbytečnou rychlost (a tím i často zbrklost), kdy mají někteří práci hotovou sice rychle, ale s chybami. Znovu připomínám důležitost kontroly svých výpočtů. Některým dětem stále nejde dopočítávání jednoho sčítance nebo menšence či menšitele. V tomto týdnu to budeme ještě znovu procvičovat a dokončíme 1. díl PS se Čtyřlístkem (čekají nás ještě str. 58 - 61). Ke konci týdne děti dostanou PS 2. díl, ve kterém už také začneme pracovat. Napíšeme si několik krátkých prací na známku.

Prvouka: Dokončili jsme téma „Zima“. Začneme se zabývat „Člověkem a jeho zdravím“. Dojdeme asi na str. 39. Také stále opakujeme časové pojmy: roční období, měsíce, dny v týdnu… Děti by se v nich už měly orientovat.

VV a PČ: Děti vytvořily nádherné hlavy zimních mrazíků. Budete mít možnost si naši zimní výzdobu prohlédnout při pasování na čtenáře. Těšíme se na Vás!

Přeji krásný lednový týden!                                   Petra Holubová