Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.zpráva

23. 9. 2018

3. ZPRÁVA 24. 9. – 27. 9. 2018

 

PROBĚHLO:

  • Děti začaly v rámci projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ dostávat 1krát týdně zdarma ovoce (zeleninu) a krabičku polotučného mléka. Mohou si je sníst (vypít) v průběhu dopoledne nebo vzít do ŠD či domů. Pokud má některé z dětí potravinovou alergii, dejte mi, prosím, vědět.
  • Prosím o pečlivé kontrolování vlasů dětí, v některých třídách se bohužel vyskytly vši. 

 

PROBĚHNE:

  • V pátek 28. 9. je volno – státní svátek.
  • Ve čtvrtek 4. 10. – společná oslava Svátku zvířat (v průběhu dopoledne). Děti mohou přijít do třídy v masce nějakého zvířete, masky si společně ve třídě prohlédneme, děti se předvedou ostatním, vyfotíme se ve skupinkách J…Deváťáci si pro všechny děti z 1. stupně připravují asi hodinovou stezku se zvířecími úkoly v prostorách školy. Zbylý čas strávíme ve třídě a budeme plnit úkoly a hrát hry taktéž o zvířatech (konec vyučování bude normálně v 11, 30 hodin).

 

K  VÝUCE:

  • Děti už všechny krásně zvládly přicházet ráno samy do třídy. Jen moc prosím, aby chodily do školy včas, ve třídě by měly být nejpozději v 7, 45 hodin, aby se mohly v klidu připravit na vyučování.
  • Na stránkách školy najdete školní řád. Prosím o podepsání v notýsku (kdo jste tak ještě neučinil), že jste se s ním seznámili. Děkuji.
  • Děti už udělaly velké pokroky. Všechny si postupně zvykají na systém vyučovacích hodin, často si opakujeme pravidla chování, co se dělá a nedělá při vyučování, o přestávce…Všichni se snaží pracovat co nejlépe, dostali také několik nových známek (naprostá většina jedničky s hvězdičkou, komu se dařilo trochu méně, měl v notýsku připsané i slovní hodnocení s tím, co má doma trénovat). Také jsme se přesadili, zejména proto, aby vyšší děti seděly v zadních lavicích (tento týden jim pan školník upraví lavice „na míru“), ale také kvůli značnému brebentění některých dětí…Tento čtvrtek (konec tohoto týdne) děti už „poctivě“ za jejich chování a dodržování pravidel odměním také do notýsku dalšími obrázkovými razítky a jejich chování začnu pomocí nich odlišovat („Pochvala“, „Nic moc“, škála smajlíků…). Zatím jsem drobné prohřešky či vyrušování řešila společnou ústní domluvou J.

Český jazyk: Umíme číst a psát všechny samohlásky a souhlásky T a P. Trénujeme čtení a psaní (diktát, opis) krátkých slov. Některým dětem to jde snadno, některým zejména čtení moc nejde, což je normální. Nácvik čtení chce časté procvičování, zautomatizování správného postupu a cvik. Prosím u všech dětí o každodenní krátké trénování správného čtení slov (vyhláskování a pak přečtení slova dohromady) buď v prac. sešitě nebo v barevných deskách (v oranžových na DÚ nebo v červených na ČJ, kam vkládám dětem procvičovací pracovní listy). Tento týden si přidáme písmeno J a B, v PS zvládneme str. 14 – 17. Budeme číst i první krátké věty.

 Postup při čtení věty, např. PÁJA PIJE: Dítě vyhláskuje P-Á-J-A, řekne dohromady PÁJA, pak vyhláskuje 2. slovo P-I-J-E, řekne dohromady PIJE. Celá věta se znovu už neopakuje, hned se čte slovo z další věty.

V pondělí 24. 9. děti dostanou v oranžových deskách DÚ ze čtení na každý den, prosím, aby ho nosily i do školy zpět. V úterý bude ještě DÚ z matematiky.

Za DÚ na pondělí 1. 10. budou mít děti v PS str. 17.

Část dětí bohužel drží chybně tužku. Ve škole je opravuji a snažíme se o správný úchop a sezení při psaní. Také chci, aby psaly tvary písmen pečlivě, správným postupem, nepospíchaly… Prosím, veďte je k tomu i doma. Kresebné uvolňovací cviky se opakují vícekrát, jde u nich o uvolnění ruky, ne pouze o napodobení tvarů v nápovědném rámečku jednou čarou.

Matematika: Stále počítáme v oboru do 5. Minulý týden jsme trénovali hlavně psaní číslic 1 a 2 a dokreslovali obrázky či symboly do zadaného počtu. Zvláště přesné psaní číslic dalo mnohým dětem „zabrat“. V tomto týdnu si přidáme psaní trojky a čtyřky, v PS zvládneme str. 15 – 18. Budeme pokračovat také v geometrii (upevňování pojmů čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh).

Prvouka: Čeká nás cestování do školy, povídání o pravidlech silničního provozu a několika základních dopravních značkách (PS str. 8). Pokud bude hezky, půjdeme na krátkou vycházku do okolí školy.

VV a PČ: Zvládli jsme vyrobit krásné papírové draky, které nám podzimně vyzdobí naši třídu.

Přeji krásný 1. podzimní týden!                                    Petra Holubová