Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. zpráva

7. 10. 2018

5. ZPRÁVA 8. 10. – 12. 10. 2018

PROBĚHLO:

  • Ve čtvrtek 4. 10. jsme ve škole slavili Svátek zvířat. Do naší třídy ráno nepřišly děti, ale radostná parta různých zvířátek. Všichni se nám v kroužku představili, zpívali jsme novou písničku Svátek zvířat. Povídali jsme si a kreslili oblíbená zvířata, něco jsme si i přečetli. Žáci z 9. třídy připravili pro děti z 1. stupně dvouhodinovou naučně zábavnou stezku s různými úkoly. Každý prvňáček dostal ode mě pochvalu, nálepky do notýsku a sladkou odměnu. Deváťáci nám ještě přinesli do třídy diplom a bonbony. Všichni jsme si den moc užili. Děkuji Vám za pomoc s maskami, děti z nich měly velkou radost.
  • Děkuji také za rychlé uhrazení fotografií, podle toho, že jste si je všichni zakoupili, soudím, že se Vám líbily. Další fotografování proběhne na konci školního roku.

PROBĚHNE:

  • V úterý 9. 10.  - 1. dělené vyučování. Ve zprávě v bílých deskách najdete, do které skupiny Vaše dítě patří.
  • Ve dnech 31. 10. – 2. 11. sběr papíru, hliníku a plastových víček. Zvážený sběr, prosím, noste do přistaveného kontejneru u školy. Napište, prosím, dětem na papírek se jménem, kolik kg papíru jste odevzdali, proběhne soutěž tříd. Děkuji.

K VÝUCE:

Český jazyk: Naprostá většina dětí výborně pozná i čte všechna písmena, která jsme se učili, a hláskuje známá slova. Hodně dětí již krátká a procvičená slova přečte dohromady. Někteří již přečtou po vyhláskování dohromady i slova nová. Pokud skládání slov z hlásek dohromady ještě Vašemu dítěti nejde, je nutné tuto dovednost stále i doma pravidelně procvičovat  a vést děti k tomu, aby četly hlásky nahlas co nejrychleji a dobře se poslouchaly, co čtou. Nesmějí slova hádat. Také jsme psali diktáty na tabulku a do PS, v tomto týdnu už je zkusíme psát i do malého sešitu. Samozřejmě, že budeme psát podle diktátu slova jednoduchá a již známá. Slova také opisujeme podle vzoru, což zvládne většina dětí bez chyby. Při procvičování doma by dítě mělo nahlas říkat jednotlivá písmena, která ve slově bude psát a napsané slovo si pak zkontrolovat (přečíst, porovnat se vzorem…). Do konce týdne dojdeme v PS asi na str. 29, tedy poznáme ještě písmena L a V. Všechny texty jsou kombinované s obrázky a úkoly k jeho pochopení. Každý den by dítě mělo trénovat čtení, proto mají děti vždy v tašce buď PS nebo oranžové desky se čtením nebo oboje. Klidně můžete s dětmi opakovat cokoliv dozadu z těchto materiálů. Ti, kterým se bude do pátku čtení dařit, zvládnou přečíst slova po vyhláskování dohromady, dostanou na víkend DÚ v nové „Čítance,“ kde je už krátký příběh ze známých písmen. Ostatní budou ještě trénovat jednodušší slova. Při čtení musí mít dítě vždy pod čtenou řádkou záložku a ještě si ukazovat čtené písmeno samo prstem.

Matematika: Většině dětí dělají problém pojmy: všichni, všechno, kromě, nahoře, dole, řada, zástup, řádka, sloupeček, vlevo, vpravo, první, poslední, pod, za, před, vedle…, tak tyto pojmy hodně trénujeme. Občas mám dojem, že mluvím s cizinci, kteří nerozumějí česky… Vše si procvičujeme hraním, ale musíme se to už brzy naučit. Děti už umějí napsat čísla 1, 2, 3, 4, 5, procvičujeme uspořádání číselné řady. Vypadá to jednoduše, ale je to „fuška“. V tomto týdnu nás čeká pokračování ve výše popsaném učivu, pojmy před, za, číslo 0, psaní číslice 0 a začneme porovnávat čísla. Dojdeme asi na str. 25.

Prvouka: Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na silnici a nejběžnějšími dopravními značkami. V tomto týdnu si budeme povídat o podzimní přírodě, počasí, o sklízeném ovoci a zelenině (PS str. 10 – 13).

VV a PČ: Děti z natrhaných a nalepených kousků barevného papíru vytvořily krásné velké podzimní listy. Připomínám, že do středy 10. 10. si mají děti přinést podzimní plody vhodné k navlékání a jehlu s už navlečenou pevnou nití. Prosím, u měkkých plodů vyzkoušejte, aby navlékat šly, tvrdé plody (kaštany, žaludy…) je nutné doma provrtat (podrobně viz minulá zpráva).

Anglický jazyk (p. uč. Slaná): Prosím, dohlédněte na to, aby měly děti na pátek v tašce pomůcky a pracovní materiály na AJ, několik dětí je opakovaně nemělo.

Přeji krásný další říjnový týden!               Petra Holubová