Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. zpráva

21. 10. 2018

7. ZPRÁVA 22. 10. – 2. 11. 2018 (na 2 týdny)

PROBĚHNE:

  • Ve čtvrtek 25. 10. – vystoupení dětí naší školy v sokolovně k výročí 100 let republiky od 17 hodin – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Všichni jste srdečně zváni!
  • V pondělí a úterý 29. a 30. 10. – podzimní prázdniny.
  • 31. 10. – 2. 11. – bleskový sběr papíru (víček a hliníku). Nezapomeňte, prosím, poslat po dětech lísteček se jménem a počtem přinesených kg. Děkuji.
  • V pátek 2. 11. – podzimní slavnosti na 1. stupni (Halloween, dušičky…). Tento den mohou děti opět přijít v masce, ať už koupené či vyrobené. Celý den přizpůsobím vyučování dýním, duchům, budeme číst, psát, počítat s halloweenskou motivací…. AJ s p. uč. Slanou ale normálně proběhne. Prosím Vás o nějaké pohoštění i pro ostatní děti ve třídě, nejlépe motivované Halloweenem, uděláme si ve třídě společnou „strašidelnou“ svačinu (může to být něco upečeného, koupené sladkosti, něco k pití,… fantazii se meze nekladou). Předem moc děkuji.
  • V polovině listopadu – konzultační hodiny k 1. čtvrtletí. Podrobné informace napíši v příští zprávě.

K VÝUCE:

Český jazyk: Naprostá většina dětí je nyní ve fázi, kdy se radují, že přečetly dohromady smysluplná slova i věty. Už jich umíme opravdu hodně. Přečtou tedy dohromady všechna známá i nová slova už po prvním vyhláskování. Někteří přečtou ihned krátká procvičená slova, nová slova a  delší 2krát zopakují nebo jim lehce pomohu. Pokud Vašemu dítku nejde dávat delší slova dohromady, neděste se, cvikem vše zvládneme, ale musíte nutně cvičit čtení písmen a slov pravidelně co nejčastěji i doma. Je potřeba, aby děti při hláskování zbytečně hlásky neprotahovaly. Veďte je k rychlému hláskováníMusejí tedy bezpečně a rychle číst jednotlivá písmenkaTaké procvičujte pojmy a pokyny: přečti první řádek, první sloupeček, poslední, 2. slovo…Píšeme také diktáty a autodiktáty - děti píší slova k obrázkům, např. si očíslovaná slova vyhledávají napsaná na papírech po třídě a zapisují je do pracovního listu (PL). Vedu děti k pečlivému vyhláskování slov, aby nevynechávaly písmenka a znaménka. Pracujeme různými způsoby: někdy společně se mnou, někdy ve dvojici, mnohdy v kroužku, někdy samostatně… Děti dostaly novou čítanku, které budu říkat „žlutá“. Zde je již složitější čtení. Úkoly ze čtení v této čítance budou děti dostávat vždy v pátek až většinou na úterý. Naučili jsme se číst a psát N a C, v tomto týdnu slova s nimi budeme ještě procvičovat a přidáme si Z, v dalším týdnu M (dojdeme asi na str. 47).

DÚ na víkend a podzimní prázdniny (z 26. 10. na 31. 10.): číst několikrát ve žluté čítance str. 5 a splnit úkoly na PL v oranžových deskách.

Uvolňování ruky trénujeme denně kresebnými cviky a psaním písmen a slov, ale také vybarvováním obrázků na PL. Někteří to zrovna moc v oblibě nemají, ale je to důležité kvůli trénování ruky a na výdrž při nácviku psaní psacích písmen (2. pololetí).

Matematika: Porovnávali jsme čísla a počty předmětů pomocí znamének větší, menší, rovná se. Většina dětí toto učivo pěkně zvládá, několika dětem se ale stále znaménka pletou. Začali jsme rozklad čísel na dva sčítance, v tomto učivu budeme ještě pokračovat. Čeká nás také opakování učiva a začneme sčítání do 5 a zápis příkladů. V geometrii se budeme věnovat geometrickým útvarům, hlavně trojúhelníku a kruhu (dojdeme asi na str. 35).

Prvouka: Připomínám, že si mají děti přinést na úterý 23. 10. alespoň jeden druh ovoce a jeden druh zeleniny, které se pěstují v ČR (viz minulá zpráva). Budeme pokračovat v učivu o podzimu, tentokrát na zahradě a na poli, budeme si povídat o listnatých a jehličnatých stromech (dojdeme asi na str. 18).

VV, PČ a HV: Děti si vyrobily pěkné papírové duchy, vystříhaly netopýry, které dokreslily podle svojí fantazie. Třídu už máme pěkně podzimně vyzdobenou, budete mít možnost si ji prohlédnout při konzultačních hodinách. Naučili jsme se písničku Strašidýlko Emílek.

Přeji krásné podzimní prázdninové i školní dny!                     Petra Holubová