Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. zpráva

11. 11. 2018

9. ZPRÁVA 12. 11. – 16. 11. 2018

PROBĚHLO:

  • V minulé zprávě jsem Vás zvala na konzultační hodinyNěkteří se mnou ještě nemáte termín a čas domluvený. Pokud chcete využít této nabídky a dozvědět se více o školní práci Vašeho dítěte, zavolejte mi co nejdříve, ráda bych mluvila se všemi.
  • Vyhodnocení sběru papíru, hliníku a víček – třída a jednotlivci, kteří přinesli nejvíce kg, měli za odměnu v pátek slavnostní svačinu a poděkování v ředitelně s paní ředitelkou. Z naší třídy byla oceněna za 166 kg Sofinka K., z čehož jsme měli velkou radost. Chválím všechny děti, které se sběru zúčastnily. Dostanou ode mě tento týden také drobnou odměnu.
  •  Děti nesou domů informace o SRPŠ a způsobech provedení platby 300 Kč na letošní školní rok, o které jsem mluvila už v září na třídní schůzce (čekalo se na zřízení účtu). Byla bych ráda, kdybyste preferovali bezhotovostní platbu.

PROBĚHNE:

  • V úterý 13. 11. – divadelní představení „Kouzla skřítků“ v sokolovně (asi od 10 hodin). Pokud jste mi ještě nezaplatili vstupenku, prosím o poslání 80 Kč do úterý. Děkuji. Dělené vyučování bude normálně jako každé úterý.
  • Uzávěrka objednávek knížek z KMČ na Vánoce. Pokud ještě chcete dětem objednat knížky, pošlete objednávku co nejdříve.

K  VÝUCE:

  • Mnohým dětem už došlo lepidlo, poztrácely se pastelky…Prosím o zkontrolování potřebných pomůcek a jejich případné dokoupení. Děkuji.
  • Znovu prosím o podepisování zpráv v bílých deskách a známek a hodnocení v notýsku. Vám, kteří tak činíte, děkuji. Je to pro mě důležitá zpětná vazba, že jste informace či hodnocení viděli.
  • Od oslavy Halloweenu děti seděly a pracovaly ve skupinách, za plnění různých společných úkolů a spolupracování dostávaly body do celoroční soutěže. Mám velkou radost, že mohu většinu dětí za pracování ve skupince pochválit, že se snažily, dovedly ostatním pomáhat a byly opravdu platnými členy své skupinky. Několik dětí to musí ještě postupně natrénovat… Během tohoto týdne se přesuneme zpátky do lavic, abych věděla, jak to každému jde jednotlivě.

Český jazyk: Minulý týden jsme se naučili číst a psát písmena D a H, k nim si v následujícím týdnu přidáme ještě S. V PS dojdeme asi na str. 58. V současné době čteme věty a slova, kterých už známe velmi mnoho vzhledem k množství známých písmen. Pokud to dětem jde, zkoušejte s nimi už čtení krátkých slov bez hláskování (např. je, má, to…). Nesmí si ale hlásky šeptat či slova domýšlet. Po přečtení slov ve větě už se celá věta znovu neopakuje. Šikovní čtenáři už mohou začít sledovat i konec věty, pokud je na konci věty tečka, klesnout hlasem.  V pátek děti dostanou za DÚ opět na úterý čtení ze žluté čítanky, tentokrát už str. 8 příběh „Hokej“.

Kdo doma už sám (nebo s Vaší malou pomocí) přečte celou knížku, může ji přinést do školy a ukázat ji ostatním v ranním kroužku. Je dobré, když o ní řekne pár slov (název, autora, co se mu v knížce líbilo…). Jako motivaci pro další čtení dostane ode mě pochvalu a nálepku do notýsku. Zatím se nám takto představili 2 šikovní čtenáři.

Pokud děti mají za úkol podle přečteného textu co nejpřesněji nakreslit obrázek, hodnotím, zda obrázek textu odpovídá (tj. jestli dítě správně pochopilo text), nikoliv „krásu“ kresby. Trénovat čtení budeme čím dál více i na čtení a řešení slovních úloh v matematice.

Psaní: Každý den procvičujeme uvolnění ruky pomocí kresebných cviků (nyní už jsme začali cvičit části psacích písmen), píšeme opisy, diktáty a autodiktáty. Naprostá většina dětí nemá se zapamatováním písmen problém, ale psaní trochu odbývají, např. nedodržují stejnou výšku písmen, písmena píší jinak, znaménka zapisují „lajdácky“ (pokud vůbec…)…Často je musím při odevzdávání práce vracet i několikrát do lavice k opravě. Hodnocení od tohoto týdne zpřísním. Prosím, veďte děti i doma k pečlivému psaní a kontrole napsané práce.

Matematika: Téměř všechny děti dobře umí sčítat do 5. Tento týden se zaměříme ještě na nový typ příkladů na sčítání, ve kterých budeme dočítat (nebude se počítat součet, ale jeden ze sčítanců, např. 2 + .  =  5). V těchto příkladech si budeme pomáhat: 2 a kolik je 5? Velký problém měli někteří s počítáním příkladů s malou změnou, tj. změnou pouze v pořadí znamének (.  = 1 + 3 ). V poslední době začaly děti trošku šidit i psaní číslic. Prosím, veďte je i Vy doma ke psaní správných a pečlivých tvarů číslic, děti by je měly psát i správným postupem (nezačínat odspodu…). Začneme už také odčítání, ke kterému jsme se minulý týden ještě nedostali. V PS dojdeme asi na str. 40.

Prvouka: Opakovali jsme učivo o podzimní přírodě, stromech a keřích, ovoci a zelenině. Tento týden si začneme povídat o rodině (dojdeme v PS asi na str. 24). Připomínám, že do úterý 13. 11. si mají děti přinést fotografii z doby, kdy byly miminka (tuto fotografii pak vrátím).

Výchovy: Ve VV a PČ jsme začali už tvořit trošku „zimně“, děti vytvořily nádherné obrázky zimní vesničky. Moc se jim povedlyJ. V HV jsme se naučili nové písničky (např. Pod naším okýnkem…), zpíváme s kytarou každý den, nejen v ranním kroužku. Na tělocvik už chodíme pouze do sokolovny, kde cvičíme s různým náčiním, hrajeme hry a soutěžíme v družstvech.

Přeji krásné listopadové dny!                                                        Petra Holubová